top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Aktuálne: Víťazstvo rozumu

Updated: Jul 28, 2020

Ôsmy máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie Nemecka počas 2. svetovej vojny. Aj preto si tento štátny sviatok pripomíname ako Deň víťazstva nad fašizmom.


Na pietnu slávnosť, ale aj premiérovú akciu spätú práve s týmto dňom, sa nezabudlo ani v Starej Ľubovni. V skanzene sa tak dopoludnia nielen diskutovalo o zločinoch fašizmu a 2. svetovej vojny, ale vidieť sa tu dalo aj zajatie civilistov a ukážky vojenských bojov. Popoludnie už patrilo pietnemu kladeniu vencov pri Pamätníku osloboditeľov.


(Viac o akcii s názvom Víťazstvo rozumu. Neopakujme chyby minulosti…prinesieme v Ľubovnianskych novinách a vo vysielaní Ľubovnianskej TV).


bottom of page