top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Aktuálne: Najprestížnejšie ceny mesta sú odovzdané!

Updated: Jul 31, 2020

V predvečer sviatku sv. Mikuláša, patróna mesta Stará Ľubovňa, boli odovzdané najprestížnejšie mestské ceny. A to laureátovi Ceny mesta STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2018 Jánovi Bronekovi za  dlhoročnú   obetavú   prácu   v  oblasti   športu   a  úspešnú    reprezentáciu   mesta  doma i v zahraničí a laureátovi ceny mesta Mgr. Art. Štefanovi Dlugolinskému za prezentáciu a propagáciu mesta a regiónu doma i v zahraničí. Okrem dvoch cien mesta, o ktorých rozhodli poslanci v tajnom hlasovaní, boli udelené aj dve ceny primátora, a to laureátovi Ceny primátora MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZA ROK 2018 Mgr. Peter Mosorjak za dlhoročnú príkladnú a obetavú prácu pri výchove mladých hudobných talentov a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí a laureátovi Michalovi Sovičovi za dlhoročnú príkladnú a obetavú prácu v oblasti výstavby a rozvoja mesta.


Viac o slávnostnej akcii i ocenených sa dozviete v Ľubovnianskych novinách (11. a 18. decembra) a vo vysielaní Ľubovnianskej televízie (13. decembra)


GALÉRIA


Comments


bottom of page