top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Aktuálne: Najúspešnejší v oblasti kultúry a vzdelávania

Updated: Jul 28, 2020

Po minulotýždňovom vyhlásení najúspešnejších športovcov za rok 2016 sa v piatok 3. marca upriamila pozornosť aj na tých NAJ z oblasti kultúry a vzdelávania.


Mladí ľudia, ktorí naše mesto vlani úspešne reprezentovali doma i vo svete si v obradnej sieni mestského úradu prevzali ocenenia pre najúspešnejších reprezentantov za rok 2016 v oblasti kultúry a vzdelávania. A ako to už býva na takýchto podujatiach zvykom, nechýbal ani kultúrny program. O spestrenie večera všetkým prítomným sa postarali žiaci ZUŠ Jána Melkoviča, časť FS Ľubovňan a tiež hosť – herečka a speváčka Barbora Žilecká. (Viac o podujatí budúci týždeň v Ľubovnianskych novinách a vo vysielaní Ľubovnianskej TV).


NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANTI V OBLASTI KULTÚRY A VZDELÁVANIA:


TALENT ROKA: Matej Olejník, Kristína Lešková, Katarína Melcherová, Martina Kovalčíková, Mária Barnovská, Barbora Langová, Viktória Ilkovičová


NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT: Stanislava Orlovská, Peter Hangurbadžo, Sára Sokolová, FS Ľubovňan, Annamária Mikulíková, Lucia Duffalová, René Frőhlich, Angelika Fedáková, Tomáš Compeľ, Timea Anna Wilmanová


MIMORIADNE OCENENIA: Barbora Plutová, Jana Biganičová, Adam Kollár, Natália Timaniková, Emma Tomková, Peter Zamiška, Alžbeta Chlebáková, Veronika Stolárová, Michaela Lichvárová, Martina Vilinová, kapela NO BRAKE, Latino klub, Redakcia časopisu Gymploviny


댓글


bottom of page