top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Aktuálne: Najúspešnejší v oblasti kultúry a vzdelávania

Updated: Jul 28, 2020

Po minulotýždňovom vyhlásení najúspešnejších športovcov za rok 2016 sa v piatok 3. marca upriamila pozornosť aj na tých NAJ z oblasti kultúry a vzdelávania.


Mladí ľudia, ktorí naše mesto vlani úspešne reprezentovali doma i vo svete si v obradnej sieni mestského úradu prevzali ocenenia pre najúspešnejších reprezentantov za rok 2016 v oblasti kultúry a vzdelávania. A ako to už býva na takýchto podujatiach zvykom, nechýbal ani kultúrny program. O spestrenie večera všetkým prítomným sa postarali žiaci ZUŠ Jána Melkoviča, časť FS Ľubovňan a tiež hosť – herečka a speváčka Barbora Žilecká. (Viac o podujatí budúci týždeň v Ľubovnianskych novinách a vo vysielaní Ľubovnianskej TV).


NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANTI V OBLASTI KULTÚRY A VZDELÁVANIA:


TALENT ROKA: Matej Olejník, Kristína Lešková, Katarína Melcherová, Martina Kovalčíková, Mária Barnovská, Barbora Langová, Viktória Ilkovičová


NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT: Stanislava Orlovská, Peter Hangurbadžo, Sára Sokolová, FS Ľubovňan, Annamária Mikulíková, Lucia Duffalová, René Frőhlich, Angelika Fedáková, Tomáš Compeľ, Timea Anna Wilmanová


MIMORIADNE OCENENIA: Barbora Plutová, Jana Biganičová, Adam Kollár, Natália Timaniková, Emma Tomková, Peter Zamiška, Alžbeta Chlebáková, Veronika Stolárová, Michaela Lichvárová, Martina Vilinová, kapela NO BRAKE, Latino klub, Redakcia časopisu Gymploviny


#Najreprezentantvkultúreavzdelávaní2016

bottom of page