top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Aktuálne: Na 25. ročníku Poetickej Ľubovne

Updated: Jul 28, 2020


Celoslovenská súťaž začínajúcich autorov oslávila v Starej Ľubovni v sobotu 11. marca malé jubileum. Už po 25-krát obradná sieň privítala básnikov a prozaikov zo všetkých kútov Slovenska.


Jubilejný ročník mal podľa poroty silnejšie zastúpenie v poézii, aj preto bola táto kategória rozdelená do dvoch celkov – do a od 20 rokov. Stará Ľubovňa opäť ukázala, že vie nielen zorganizovať a celé roky udržiavať prestížne celoslovenské podujatia, ale má aj silné zastúpenie v súťažiach. Aj 25. Poetická Ľubovňa priala tunajším básnikom a prozaikom. Hlavnú cenu – Cenu ĽOS si odniesol Staroľubovňan Adam Kollár. Ale bodovali aj ďalší. Poetická Ľubovňa je charakteristický tým, že okrem tradičných ocenení sa udeľuje sedem zvláštnych cien. Jednou z nich je aj Cena otca Vasila Kočembu, básnika, prozaika, novinára, publicistu, ktorý spolu so staroľubovnianskou poetkou a kedysi aj redaktorkou Ľubovnianskych novín Monikou Tančákovou stál pri zrode Poetickej Ľubovne.


Aktuálne vám prinášame galériu fotografií z podujatia. Viac o atmosfére i vyjadrenia poroty a ocenených vám prinesieme vo vysielaní Ľubovnianskej televízie a v Ľubovnianskych novinách.


bottom of page