top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Aktuálne: Deň učiteľov

Updated: Jul 28, 2020

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa primátor mesta Ľuboš Tomko rozhodol udeliť ocenenie tridsiatim pedagogickým pracovníkom. Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení v meste Stará Ľubovňa im boli udelené Ďakovné listy za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní najmladšej generácie v našom meste, za mimoriadne výsledky v práci s deťmi a mládežou v mimoškolskej oblasti a pri príležitosti životných a pracovných jubileí. Po slávnostnom odovzdávaní v obradnej sieni MsÚ sa učitelia presunuli do Kina Tatra na koncert Pavla Hammela.


Ocenení 27. marca 2019


MATERSKÉ ŠKOLY Mgr. Tatiana Selepová, MŠ, Vsetínska ul. Mgr. Marianna Krulčíková, MŠ, Vsetínska ul. Tatiana Arendáčová, MŠ, Tatranská ul. Vlasta Raabová, MŠ, Tatranská ul.


ZÁKLADNÉ ŠKOLY Mgr. Miroslava Runčáková, ZŠ, Komenského ul. Ing. Peter Greguš, ZŠ, Komenského ul. Mgr. Zlata Konrádyová, ZŠ, Komenského ul. Mgr. Eva Balboneová, ZŠ, Za vodou Mgr. Ivana Murdzová, ZŠ, Za vodou Mgr. Eva Trenčíková, ZŠ, Levočská ul. Mgr. Ľubomíra Koštialová, ZŠ, Levočská ul. Mgr. Jarmila Lešková, ZŠ, Podsadek Mgr. Martina Dicová, ZŠ, Podsadek Mgr. Jakub Novák, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda PaedDr. Viktória Gladišová, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda


ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY Vasil Kuzmiak, DiS.art., ZUŠ Jána Melkoviča Anna Virová, DiS.art., ZUŠ Jána Melkoviča Mgr. art. Maria Anna Chrobok, Súkromná ZUŠ


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ


STREDNÉ ŠKOLY RNDr. Ivan Grega, Gymnázium Terézie Vansovej Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Mgr. Mário Pavlovský, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Mgr. Zdenka Petríková, Spojená škola internátna Mgr. Dana Knapová, Spojená škola internátna PaedDr. Katarína Barlíková, Obchodná akadémia Mgr. Daniela Jendrichovská, Obchodná akadémia Bc. Eva Hanečáková, SOŠ, Jarmočná ul. Mgr. Miroslav Mytník, SOŠ, Jarmočná ul. Ing. Jolana Bittnerová, SOŠ Technická, Levočská ul. Ing. Peter Rúra, SOŠ Technická, Levočská ul.


Comments


bottom of page