top of page
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
  • PhDr. Eva Halamová

Aktuálne: Bomba na okresnom súde

Updated: Jul 28, 2020


Pondelkové ráno postavilo do pozoru všetkých policajtov na Slovensku.


O 8.37 h totiž na policajnom operačnom stredisku v Košiciach neznámy anonym nahlásil bombu na okresnom súde. Kde konkrétne už však nepovedal. Všetky okresné súdy tak boli evakuované, priestor pred nimi monitorovaný a postupne sa kontrolovali špeciálne vycvičenými psami. (Viac informácií prinesieme o týždeň v Ľubovnianskych novinách a vo vysielaní Ľubovnianskej TV).


#bomba #okresnýsúd #polícia

bottom of page