top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Ako to je s odpadom? Ochranári ukázali na skládku odpadu, inšpekcia začala konať

Updated: Jun 29, 2020


odpad2

Ochranári hromžia! Tvrdia, že v Starej Ľubovni a okolí pribudli dve nelegálne skládky odpadu. Hovoria o necitlivom zásahu do prírody a miznutí významnej mokrade. Ich kritika vyvolala medzi časťou verejnosti viaceré reakcie. Vo veci už začala konať inšpekcia.


Pieninský národný park (Pienap) vo svojom profile na sociálnej sieti prednedávnom upozornil, že skládky začínajú rásť, ako huby po daždi. „Pod jednou mizne významná mokraď za kompostárňou a druhá leží len pár metrov od hlavnej cesty medzi obcou Chmeľnica, za nadjazdom do Starej Ľubovne.

odpad1

V okolí cítiť pravdepodobne ropné látky, čo svedčí o šikovne uskladnenom nebezpečnom odpade. Stačí tam len ísť a nadýchnuť sa,“poukázali ochranári a priložili aj fotografie s uskladneným odpadom.


Status Pienap-u vyvolal viaceré reakcie verejnosti. „Je to arogancia ľudí, ale aj arogancia politikov, že neriešia dlhodobý problém s odpadmi,“ znela jedna z nich. „Už to mala dávno vyšetrovať polícia,“ pridali sa ďalší.


Podľa našich informácií v oboch dotknutých prípadoch ide o pozemky súkromníkov. Objavili sa špekulácie, že im ich niekto odpadom naschvál zaváža. Isté je, že oba prípady rieši Inšpekcia životného prostredia (IŽP). Tá sa zatiaľ vyjadruje iba k lokalite za kompostárňou. Ochranári v podnete pre ňu poukázali na zavážanie bývalého štrkoviska. Vec sa pritom po úradoch ťahá ešte od apríla. „Inšpekcia dňa 30. apríla 2019 upozornila vlastníka parcely na povinnosť požiadať príslušný orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade (zasypávanie) podľa príslušného ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň bol upozornený, aby v danej činnosti nepokračoval,“ povedala Brigita Pokorná z IŽP. Podľa nej, k zasypávaniu mokrade dochádzalo aj v ďalších mesiacoch, čím bol porušený zákon o ochrane prírody a krajiny. „Vo veci bolo začaté správne konanie o uložení pokuty za priestupok. Správa PIENAP doručila Inšpekcii dňa 8. októbra 2019 informáciu, ktorá bola  adresovaná aj Prezídiu PZ SR o tom, že stále dochádza k zasypávaniu danej mokrade stavebným odpadom,“ ozrejmila Pokorná, podľa ktorej bude ďalší postup v rukách štátnych orgánov.


Peter Rindoš, foto: facebook/pieninský národný park


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinác č. 40 (29. október 2019)

Comentarios


bottom of page