top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Ako sa hýbe dlhoplánované centrum pre seniorov

Updated: Jul 2, 2020


SC_3

O výstavbe denného centra pre seniorov sa  hovorí už dlhodobo. Tieto diskusie opäť ožili na ostatnom zasadnutí poslancov. Nehovorilo sa však už o jeho potrebe. Tá je dnes jasná a smerodajné sú tu čísla, ktoré hovoria o tom, že Stará Ľubovňa mala v roku 2006 tisíc sto dôchodcov a momentálne ich má pri nezmenenom počte obyvateľov o tisíc viac.


Mesto chce na centrum pre seniorov získať hlavne dotačné peniaze. Vzhľadom k tomu, že ide o typ výzvy, v ktorej sa uplatňuje tzv. dvojkolový proces výberu projektov, predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok predchádzalo podanie projektového zámeru v júni 2018. Sprostredkovateľský orgán pre IROP a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe jeho zhodnotenia vydali Mestu Stará Ľubovňu pozitívnu hodnotiacu správu, požiadali však o dopracovanie projektu a nutné bolo i nové schválenie finančnej spoluúčasti mesta. To tu môže získať vyše 1,7 mil. eur pri 5-percentnej spoluúčasti, čo predstavuje vyše 85 tisíc eur. A to aj poslanci schválili. Ako podotkol primátor Ľuboš Tomko, „pozitívna hodnotiaca správa je prvý predpoklad, aby sme boli úspešní.“


S nižšou kapacitou Výsledkom realizácie projektu by malo byť poskytovanie služieb na komunitnej úrovni, pôjde o zariadenie tzv. rodinného typu. Centrum pre seniorov by malo vzniknúť v priestoroch budovy bývalej kotolne v areáli za nemocnicou. Objekt chce mesto prestavať na dvojpodlažnú budovu s tým, že v dolných priestoroch by vznikla vývarovňa a jedáleň pre seniorov s kapacitou maximálne 300 miest, vrátane priestorov (okolo 100 miest) pre spoločenské stretávanie sa najstaršej generácie mesta. Priestory na poschodí by mali slúžiť pre dennú pobytovú formu seniorov, a to s kapacitou 12 lôžok.


Foto: vizualizácia projektu, MsÚ


Prečo iba toľko lôžok a kedy by asi centrum pre seniorov malo stáť, sa dozviete v ĽN č. 19, ktoré bude v predaji do 20. mája.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.Comments


bottom of page