top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Aké budú názvy ulíc v novej lokalite na Šibeničnej hore?

Stará Ľubovňa dlho volala po ucelených lokalitách, kde by mohli vyrastať nové domy. Jednu pripravil súkromný investor v lokalite nazývanej Šibeničná hora a v súčasnosti tam prebieha doslova stavebný boom. V prvej etape by sa tam malo postaviť okolo 200 rodinných domov, v druhej 124. Viacerí by už koncom tohto roku chceli kolaudovať, nová „mestská štvrť“ potrebuje však pomenovanie ulíc.


Už na septembrovom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali návrhom investora, ktorý predložil na schválenie sedem ulíc vrátane jedného námestia, ten sa ale poslancom nepozdával, okruh nových ulíc sa oklieštil a vo štvrtok 21. októbra by sa mali poslanci rozhodnúť, či sa stotožnia s názvami štyroch nových ulíc.


Ulice áno, ale menej

Pôvodný návrh žiadateľa znel na šesť ulíc a jedno námestie, a to Mariánska, Michalska, Rastislavska, Ladislavska, Martinska a Ľubomírska ulica, plus Mariánske námestie. Na jednu ulicu by pri plnej výstavbe pripadalo okolo 50 domov. Zbytočne veľa ulíc sa nepozdávalo už vedeniu mesta. „Máme napríklad Zimnú, kde je až 547 obyvateľov. Nemusíme ísť priamo do pomenovania ulíc, môže to byť napríklad aj súčasťou Poľskej ulice alebo pomenované iba podľa lokality ako napríklad Podsadek a k tomu číslo,“ naznačil primátor Ľuboš Tomko.

To, že je potrebné sprehľadniť lokalitu aj ulicami, poznamenal poslanec Rudolf Žiak, poukázal na Štúrovu ulicu, kde súpisné čísla domov nejdú v slede, po starších výstavbách pribudli novšie a je problém s vyhľadávaním domov.


Názov Šibeničná hora sa nepozdával

Pomenovať iba lokalitu, teda Šibeničná hora plus súpisné číslo, sa nepozdávalo viacerým poslancom. Skôr sa vedeli stotožniť s pomenovaním Nad Kalváriou. Názov lokality má pritom historický podklad, v týchto miestach stála kedysi šibenica, kde sa vykonávali popravy. Podľa historikov aj na starých uhorských mapách sa dá vidieť znak šibenice.

Napokon poslanci odložili návrh investora s tým, že v októbri sa k nemu vrátia, a to po dohode i prehodnotení názvov ulíc, ktoré by hlavne korešpondovali s históriou mesta.


Vo výbere sú aj obmedzenia

Ako pripomenula vedúca právneho oddelenia mesta Katarína Železníková, návrh na pomenovanie ulíc môže vychádzať od občanov, poslancov či investorov. Samospráva musí pritom vychádzať z platnej legislatívy. „Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa zapojili do odporu proti takémuto režimu,“ uvádza sa, okrem iného, v zákone o obecnom zriadení.

Bude mať Šibeničná hora ŠTYRI ulice?

Po rokovaní žiadateľa a samosprávy sa napokon upravil prvotný návrh názvov ulíc z pôvodných siedmich na štyri ulice, a to na Mariánsku, Michalsku, Rastislavovu a Ľubomírsku. Najprv ich ale radnica dala preveriť jazykovedcami. „Vzhľadom k tomu, že ministerstvo kultúry vydalo Metodické usmernenie pre obce týkajúce sa dodržiavania slovenskej spisovnej normy pri pomenúvaní ulíc a iných verejných priestranstiev, Mesto Stará Ľubovňa sa s navrhovanými názvami ulíc obrátilo na Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a požiadalo ho o posúdenie názvov ulíc,“ vysvetlila K. Železníková.

Odborníci súhlasili, teraz by sa už s novými ulicami mali stotožniť iba poslanci.


Lokality rodinných domov v meste Stará Ľubovňa s počtom súpisných čísel:

Ulica počet obyvateľov počet súpisných čísel

Poľská 86 25

Zámocká 314 80

Zamoyského 165 51

Mýtna 368 96

Zimná 547 126

Vsetínska 253 62

Štúrova 275 74

Bernolákova 65 18

Lipová 115 34


Stanovisko Jazykovedného Ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Z názvoch ulíc býva zriedkavejšie vzťahové prídavné meno odvodené od krstného mena. Takýmto príkladom je názov jednej z bratislavských ulíc Jozefská ulica, ktorá bola pomenovaná po sv. Jozefovi, pretože v minulosti sa tu nachádzala útulňa pre chudobných obyvateľov mesta postavená z prostriedkov základiny sv. Jozefa. Podobne Mariánska ulica bola pomenovaná na počesť Panny Márie. Keďže píšete, že uvedené názvy ulíc navrhli obyvatelia vášho mesta, pričom neuvádzate, čo bolo ich motiváciou, môžeme iba predpokladať, že názvy Mariánska ulica a Mariánske námestie súvisia s menom Božej Matky. Rovnako sa môžeme domnievať, že Michalská ulica nesie meno po archanjelovi Michalovi, Martinská ulica po sv. Martinovi, Ladislavská ulica po uhorskom kráľovi sv. Ladislavovi a Rastislavská ulica po veľkomoravskom kniežati Rastislavovi. V tomto prípade by sme uprednostnili podobu s privlastňovacím prídavným menom Rastislavova ulica. Motivácia názvu Ľubomírska ulica nám nie je jasná.

Denisa Dovičovičová, jazyková poradňa JÚĽŠ SAV


Foto: ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 39 (20. október 2021)

Comments


bottom of page