top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

5 tisíc eur na občianske projekty

Updated: Jul 27, 2020


Výsledky projektu Záleží nám na Starej Ľubovni, v rámci ktorého Mesto rozdelilo Staroľubovňanom 5 tisíc eur na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste, sú už známe. Podporených bolo 11 miestnych projektov.


„Tento rok prišlo do termínu uzávierky 12 žiadostí od fyzických osôb, neziskovej organizácie aj občianskych združení. Je to síce menej ako vlani, kedy prišlo takmer 20 žiadostí, ale rátali sme s tým, že minulý rok bol nultý ročník, ľudia boli aktívni, ale zhruba polovica z nich nenaplnila deklarované ciele projektov,“ povedala Miriama Varcholová z MsÚ. Ako dodala, problémy boli s prekročením finančného rozpočtu, ale aj s nákupom položiek, ktoré nemali žiadatelia schválené. Mesto však prihliadalo na to, že išlo o pilotnú akciu. Ľudia tak boli iba upozornení na to, že tento rok nebudú oprávnenými žiadateľmi. „Aj preto sme tento rok podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie stanovili zreteľne a jasne a upravili aj formuláre, kde bol zadefinovaný presný typ výdavku. 12. mája päťčlenná komisia rozhodla o podporení 11 z nich, a to buď plnou sumou 500 eur na jeden projekt, alebo nižšou požadovanou čiastkou,“ doplnila M. Varcholová. Potešili sa tak napríklad OZ Ľubovník, Môj kraj, Cyklovňa, Dobrí ľudia, n.o. a ďalší. „Tentokrát sme mali aj novú oblasť podpory, a to investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení za účelom zriaďovania zázemia pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území mesta. Spomedzi siedmich oblastí práve túto využil Mládežnícky parlament a OZ Ľubovník,“ vysvetlila pracovníčka MsÚ. Čo sa týka samotnej realizácie projektov, v súčasnosti už všetci podpisujú zmluvy s VPS-kou. A môžu sa pustiť do práce. Po dokončení projektov ale musia žiadatelia pamätať na to, že do 5. decembra sú povinní do podateľne MsÚ doručiť výučtovanie dotácie. „Fyzické osoby si môžu nakúpiť materiál alebo zabezpečiť poskytnutie služby za svoje financie a potom prinesú pokladničné doklady na preplatenie do VPS, občianske združenia môžu vystaviť za materiál alebo služby faktúry,“ ozrejmila M. Varcholová. V Starej Ľubovni by tak mal už onedlho pribudnúť napríklad oddychový priestor pre rodiny s deťmi na Mierovej a v Podsadku, tzv. pump track pod Krivuľou a čistejšie by mali byť aj Jakubianka a rieka Poprad.


Comments


bottom of page