top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Študenti si vyskúšali voľby

Updated: Jul 2, 2020


hdimg717c72be9d0175f16980af31a5ba40

Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Voľby sa uskutočňujú v dvoch kolách na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku.


Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša (CGSM) a Gymnázia Terézie Vansovej (GTV), ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady. „Reflektujú na reálne prezidentské voľby, v ktorých študenti volia oficiálnych kandidátov na Prezidenta SR. Študenti sa podieľajú na príprave a organizácii volieb, zasadajú vo volebnej komisii, sčítavajú hlasy a spracúvajú zápisnicu. Okrem tejto praktickej skúsenosti s voľbami je to pre nich priestor vyjadriť svoj občiansky postoj a zároveň dôležitý krok k občianskej zodpovednosti, ktorú od budúcej generácie určite očakávame,“ vysvetlil učiteľ občianskej náuky Mário Pavlovský, ktorý sa venuje žiackej školskej rade a  študentom s prípravou volieb pomáhal.


Viac sa o študentských voľbách dočítate v  ĽN č. 10, ktoré bude v predaji do 19. marca.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comentários


bottom of page