top of page
  • Mário Veverka

Štrajk sa Ľubovni napokon nevyhol

Updated: Jul 20, 2020


Zhruba 1600 pedagógov z viac než 200 škôl sa už podľa web sídla Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) zaregistrovalo do stupňovaného štrajku učiteľov. Ten síce Starú Ľubovňu spočiatku obchádzal, napokon sa jej však nevyhol. Siedmeho októbra sa totiž k štrajkujúcim pripojilo i Cirkevné gymnáziu sv. Mikuláša.


logo_cgsm_uniformy

Táto stredná škola sa pritom do štrajku zapojila aj v zime t.r. A jedným z dôvodov, že tak spravila opäť, je fakt, že situácia sa odvtedy prakticky nezmenila. „V septembri bolo avizované i realizované šesťpercentné navýšenie platov. No stále nie je isté, koľko naň dostanú školy zo štátneho rozpočtu. Zatiaľ začalo iba dohodovacie konanie, takže navýšenie miezd bude zrejme realizované na úkor iných zložiek rozpočtu školy,“ uviedol najskôr riaditeľ cirkevného gymnázia na Štúrovej ul. Pavol Chmeliar. Ako ďalej pokračoval, aj Inštitút vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva SR tvrdí, že zlepšenie výsledkov nášho školstva bez výrazného nárastu platov nie je možné, nakoľko mzdy slovenských učiteľov sú na konci tabuľky krajín OECD. „Štrajk však chce, okrem platov, riešiť i ďalšie problémy – celkové navýšenie financií do školstva a zmenu kreditového systému,“ upozornil P. Chmeliar, podľa ktorého celková situácia v školstve nie je dobrá. Týka sa to pritom množstva financií, spôsobu ich toku, organizácie rezortu, dlhodobej koncepcie, atď. „Cítime zodpovednosť za budúcnosť slovenského školstva, a teda aj budúcnosť Slovenska, preto dávame formou štrajku najavo, že „JE ZLE“ a žiadame zmenu. Pri nedávnej návšteve našej školy nás pán prezident v tejto veci povzbudil, keď sa vyjadril, že: „Školstvo, žiaľ, dlhodobo nie je prioritou a potrebujeme to zmeniť. Štrajk poukazuje nielen na platy učiteľov, ale na celkové problémy v školstve a na to, čo potrebujeme zmeniť,“ dodala hlava školy, v ktorej sa do štrajku zapojilo 90 % pedagógov. Pokiaľ sa teda nič nepredvídané nestane, v cirkevnom gymnáziu bude v stredu, tak ako 7. októbra, vyučovať v obmedzenom režime. Ako ale upozornil jeho riaditeľ, závisí to od počtu štrajkujúcich učiteľov. „Ak sa nebude dať zabezpečiť ani náhradný režim vyučovania, tak žiakom začne vyučovanie až 5. hodinou,“ naznačil P. Chmeliar, podľa slov ktorého je zatiaľ ťažké predpokladať, ako dlho učitelia v štrajku vydržia. „No aj keby to netrvalo až do konca, táto forma upozornenia na problémy v školstve má zmysel.“

2-napis

KOZ: SKÔR VYJEDNÁVANIE Mimochodom, Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR) v otázke zvyšovania platov učiteľov považuje za najadekvátnejší a jediný zákonný nástroj na dosiahnutie cieľa kolektívne vyjednávanie. A preto štrajk organizovaný ISU, ktorá nie je ich súčasťou, nepodporuje. „Súhlasíme s názorom, že pre zlepšenie stavu slovenského školstva a spoločenského postavenia jeho zamestnancov je nevyhnutné, aby všetky organizácie pôsobiace v školstve spolupracovali. Zväz za posledné roky vyvinul mnoho úsilia na zjednotenie relevantných školských organizácií k spoločnému postupu. Iniciatíva slovenských učiteľov si napriek mnohým našim aktivitám razí vlastnú, hlavne mediálnu cestu a doposiaľ nedosiahla splnenie žiadnej svojej požiadavky,“ takto znie stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré Ľubovnianskym novinám tlmočila Lýdia Hricíková. Ako na margo neho dodala, „členovia v okrese boli s týmto vyhlásením oboznámení a stotožnili sa s ním.“  Horúca jeseň však podľa všetkého nečaká len ISU. 5. októbra sa totiž na Úrade vlády SR uskutočnilo už tretie kolo kolektívneho vyjednávania o znení Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS) pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme (a teda i učiteľov). KOZ SR tam vláde predložila kompromisný návrh týkajúci sa valorizácie platov – od 1. januára 2017 nárast platových taríf o 4 % a od 1. septembra 2017 2-percentný mzdový nárast pre každého zamestnanca. Tento návrh vláda prijala s podmienkou, že KOZ SR akceptuje návrh memoranda, v ktorom budú zadefinované podobné podmienky – 4-percentný nárast platových taríf aj pre rok 2018. Avšak… pre Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je postup hlavného vyjednávača o KZVS neprijateľný a ponižujúci. A preto bude zvažovať ďalšie zotrvanie v KOZ SR.


Prečo nechcú učitelia štrajkovať

Pavol Chmeliar: „Myslím, že je málo učiteľov na Slovensku, ktorí sú spokojní so stavom školstva, ale strata príjmu pri štrajku a zrejme i rozčarovanie nad pohŕdavým postojom niektorých štátnikov nad učiteľským stavom a ich nezáujem o problémy školstva, vedie mnohých učiteľov k neaktívnemu postoju pri štrajku. Preto som obzvlášť hrdý na učiteľov našej školy, že sú ochotní „bojovať“ aj za iných. Študentov na prvý pohľad o niečo oberieme (vzdelávanie), na druhej strane im ale ukážeme, že treba bojovať za správnu, spravodlivú vec.“Comments


bottom of page