top of page
 • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Školy spoznali počty budúcich prvákov

V Starej Ľubovni sa konali zápisy prvákov do základných škôl. Ako dopadli?

il. foto: ĽMS

Najviac predškolákov privítala škola ZŠ Komenského, kde na zápis prišlo 108 detí. Druhou v poradí bola ZŠ Podsadek, kde zapísali 63 detí. „V Podsadku dôjdu aj tí, ktorí boli dočasne v Anglicku. Oneskorení rodičia môžu ešte prísť zapísať deti, počty sa budú meniť až k 15. septembru, do zatvárania štatistických údajov,“ doplnil z oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na MsÚ Štefan Joštiak.


Počty sa môžu meniť

Základnú školu na Levočskej ulici počas zápisov od 12. do 14. apríla navštívilo 41 budúcich školákov, ZŠ Za vodou 24 a cirkevnú ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda 42 detí. „Ešte to nie sú konečné stavy. Môžu byť odklady, o niektorých už vieme, ale ešte si počkáme, kým to nebude definitívne,“ povedal Š. Joštiak, ktorý vyzdvihol aj možnosť rodičov prihlásiť deti na zápis aj elektronicky, čo proces zápisu urýchlilo. 

 ad

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 15, 19. apríla 2023)

Prvácke zápisy v Starej Ľubovni
Komenského  108
Levočská  41
Za vodou  24
Podsadek  63
Cirkevná  42

VIDEO
Comments


bottom of page