top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Ľubovnianska nemocnica spúšťa urgent

Updated: Jul 7, 2020


urgent

Čoskoro nastane v Ľubovniaskej nemocnici, n.o., veľká zmena avizovaná však už dlhšie obdobie, a to spustenie urgentného príjmu. Fungovať by mal začať už od začiatku mája!


„Sme na to pripravení, a to personálne i priestorovo,“ potvrdil to na ostatnom rokovaní MsZ riaditeľ nemocnice Peter Bizovský. Nový „urgent“ tak bude fungovať v priestoroch areálu nemocnice v pavilóne B, kde doteraz ordinovala ortopedická ambulancia popradskej nemocnice. Otvorí sa tak nová kapitola nemocnice, urgentný príjem doteraz nemala. Takpovediac zachytené tu budú všetky akútne stavy privezené rýchlou zdravotnou službou, zastabilizované a postupne posúvané na potrebné oddelenia. To ale nie je jediná dobrá správa z tunajšieho špitálu, okrem toho, že počnúc májom spúšťa aj novú ambulanciu všeobecného lekárstva, chystá aj detskú a gynekologickú ambulanciu. Tým najpodstatnejším ale je, že nemocnicu čaká stavebný rok. Ako to deklaroval riaditeľ, čoskoro sa začne s veľkou rekonštrukciou v rámci projektu, kde by sa mali okrem iného premeniť aj sály, gynekologické i operačné. Napokon nemocnica, ktorá má 448 zamestnancov, si ďalšie investície môže dovoliť. Ako ukazujú výsledky hospodárenia za rok 2017, Ľubovnianska nemocnica skončila so ziskom vyše 866 tisíc eur, a to pri nákladoch takmer 12 mi. € a výnosoch vyše 12,8 mil. €. Dodať treba, že sumárny objem investícií za ostatných 5 rokov je takmer vo výške 3 mil. €. Nemocnica ročne odhospitalizuje okolo 11 tisíc pacientov, z toho okolo 24 percent tvoria mimookresní pacienti. Boľačkou nemocnice je nedostatok parkovania v jej okolí, ako poznamenal riaditeľ nemocnice, sčasti by mala zlepšiť situáciu prestavba areálu, kde by našli parkovacie miesta zamestnanci, a tak by sa uvoľnili miesta pre pacientov. „Žiaľ, situácia je dnes taká, vieme, že stúpa počet motorizovaných, viac sa už ale situácia zhoršiť nemôže, lebo parkoviská sú vždy plné,“ poznamenal P. Bizovský a dodal, že tohto roku sa musia všetci pripraviť hlavne na to, že za zachovania plnej prevádzky nemocnice sa, „bude búrať a, veríme, aj stavať.“    


Foto: Ľubovnianska nemocnica


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 16 (24. apríl)


Commentaires


bottom of page