top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Ľubovnianska knižnica zaviedla nový výpožičný systém

Updated: Dec 9, 2020

S knižnično-informačným systémom zvaným Dawinci sa čitatelia zoznamujú už od septembra. Čoskoro by mala pribudnúť aj možnosť platiť platobnou kartou.Najväčšou výhodou oproti predchádzajúcemu systému je e-mailová komunikácia s čitateľom formou notifikácií, upozornení a podobne. „Systém automaticky pošle čitateľovi avízo o vrátení knihy, ktorú si rezervoval, pripomienku o blížiacom sa vypršaní výpožičnej doby kníh alebo o platnosti čitateľského preukazu, oznam o prekročení výpožičnej doby, atď.,“ zhrnula Zuzana Lukačovská, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb. Je však nutné, aby mal čitateľ aktuálne údaje vo svojom čitateľskom konte, najmä e-mailový kontakt. „Overiť si to môže v knižnici alebo on-line cez katalóg v záložke Osobné údaje. V súčasnosti, keď sme sa museli presunúť do ,on-line sveta’, sú tieto možnosti nového systému veľkým prínosom,“ uviedla Z. Lukačovská.


Dawinci navyše ponúka možnosť elektronicky informovať čitateľov o knižných novinkách a zaujímavých podujatiach v knižnici. „Pre čitateľa je asi najzaujímavejším bonusom responzívny katalóg, ktorý zobrazuje obálky kníh, ponúka podobné vyhľadávania a časom v ňom pribudnú aj anotácie nových kníh,“ dodala riaditeľka knižnice, Elena Vranovská.

Predpokladajú tiež, že už čoskoro budú môcť v knižnici prijímať platby platobnou kartou.


ŽIVOT S DAWINCIM

Knihovníčky robia všetko preto, aby sa s novým systémom čo najskôr spriatelili a rovnako aj čitatelia. Musia si zvyknúť na odlišný spôsob predlžovania kníh, na to, že najnovšie číslo periodika sa dá prečítať len v knižnici, na iný on-line katalóg a pod. „Už dávnejšie sme si uvedomili potrebu zavádzania nových ,funkcionalít’ do výpožičného procesu. Vlani sa regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja dohodli, že opustia združenie KIS3G, ktoré na čele so Slovenskou národnou knižnicou zastrešuje projekt Slovenská knižnica a začali výber nového knižnično-informačného systému. Celkom nás potešilo, že KIS, ktorý dnes používame, je čisto slovenský produkt a jeho nákup a implementácia bola hradená výlučne z účelovej dotácie nášho zriaďovateľa,“ podotkla E. Vranovská.


Od minulej stredy je knižnica opäť otvorená. Samozrejme, za dodržania všetkých protiepidemických opatrení.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2020)

Комментарии


bottom of page