top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Ľadové povodne zasiahli aj staroľubovniansky región

Updated: Jul 14, 2020


lad 2

Ľadové kryhy postavili v uplynulé dni do pozoru aj staroľubovniansky región. Najhoršia situácia bola v obci Sulín. Báť sa ale museli aj v Podolínci. Starú Ľubovňu, našťastie, zatiaľ ľadové povodne obišli.


Ľadové kryhy ohrozovali časť mesta Podolínec, oproti firme Polyform. „Vplyvom  zvyšovania hladiny toku došlo v tých miestach k bezprostrednej hrozbe vybreženia rieky Poprad, a tým k zaplaveniu priľahlej bytovej zástavby a priestorov firmy Polyform,“ informoval nás v piatok 24. februára vedúci odboru krízového riadenia František Paralič z tunajšieho Okresného úradu. Primátor Podolínca tak v piatok o 14.00 h vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity. Našťastie, tok rieky sa zdvihol a došlo k pohybu celého ľadového zátarasu a odplaveniu ľadov mimo katastra mesta a Podolínčania tak mohli pokojnejšie spať. 

lad 1

Pokojnú noc ale rozhodne nemali v obci Sulín, v časti Závodie.„Kryhy zatarasili prístupovú cestu III. triedy a poškodili oplotenia rodinných domov. Starosta vyhlásil o 7. hodine III. stupeň povodňovej aktivity a keďže ide o úsek rieky Poprad, ktorý tvorí štátnu hranicu, vyhlásenie potvrdilo ministerstvo životného prostredia,“ informoval nás F. Paralič. Ten trval ešte v pondelok 27. februára a odvolaný mal byť popoludní po vykonaní všetkých povodňových záchranných prác, v rámci ktorých tam v priebehu soboty a nedele zasahovali s piatimi strojmi. Ťažkou technikou odstraňovali nánosy ľadov zo záhrad, verejných priestranstiev, miestnej komunikácie a cesty III. triedy.„Záchranné práce budú ukončené provizórnym sprejazdnením miestnych komunikácií formou zavážania kritických úsekov kamenivom a štrkom,“ informoval F. Paralič, ktorý predpokladá, že pri ďalšom oteplení dôjde k topeniu ľadov, ich drveniu a následnému odplaveniu z okolia obce Plaveč mimo územia SR.

Podľa vývoja počasia však vzhľadom na štrkové plytčiny pod obcou Plaveč to môže trvať aj niekoľko dní. Bezprostredné ohrozenie je podľa F. Paraliča už minimálne.

A aj keď v piatok dopoludnia strašili kryhy aj v Starej Ľubovni, vplyvom zvýšenia hladiny Popradu sa o 19. h ľadové zátarasy nad obcou Hniezdne a medzi obcou a Starou Ľubovňou (oproti Tesle) pohli a zastavili sa – časť pred obcou Plaveč a časť na štrkových laviciach pod obcou. T.z., že vodný tok rieky Poprad je od Podolínca po Plaveč a od Orlova po Mníšek nad/Popradom čistý.


Foto: Archív okresného úradu


コメント


bottom of page