top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Úspora sa dotkne aj verejného osvetlenia

Od januára tohto roku dôjde v meste Stará Ľubovňa k viacerým úsporným opatreniam. Tie sa budú týkať aj verejného osvetlenia.


Mesto Stará Ľubovňa prešlo od 1. januára 2023 na nové zvýšené ceny elektriny. Týka sa to všetkých organizácií, obchodných spoločností a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Vyššie ceny sa týkajú aj verejného osvetlenia. „V meste Stará Ľubovňa došlo ku komplexnejšej výmene svetelných bodov verejného osvetlenia na úspornejšie LED koncom roka 2015, a to najmä v rámci centrálnej zóny mesta a sídliska Západ. Práve tieto svetelné body je možné regulovať a komplexne ovládať,“ priblížil prednosta MsÚ Aleš Solár.


Výmena za úsporné LED-ky

Návrh zo strany Mesta ráta s vypínaním svietidiel s možnosťou regulovania prioritne vo vnútroblokových priestoroch po 22.00 h, teda po hodine nočného pokoja. Ide o chodníky, kde nie sú vstupy do bytových domov. V prípade osvetlených cyklotrás v meste sa aplikuje svietenie každého druhého svietidla. „Upravovať vieme aj intenzitu svietivosti, čo chceme rovnako aplikovať tak, aby to ľudia nepocítili ako svetelný diskomfort,“ dodal A. Solár.

Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti pripravuje projekt na výmenu zvyšných svietidiel v meste za úsporné LED osvetlenie. Projekt by mal byť predmetom schvaľovania na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva. 

Konkrétne úseky, kde sa bude vypínať verejné osvetlenie po 22. hodine sú zobrazené na mapovej prílohe na mestskej webovej stránke.


www.staralubovna.sk, foto: archív

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č.1 (11. január 2023)


Comments


bottom of page