top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Úspešne reprezentujú mesto, región aj republiku

Updated: Apr 4, 2022

Dom kultúry v Starej Ľubovni ožil v piatok 25. marca veľkou slávnostnou udalosťou. Pandemická situácia konečne dovolila oceneným v oblasti kultúry a vzdelávania i hosťom užiť si naživo slávnostnú atmosféru spoločenského podujatia.Mestské ocenenie za rok 2021 si prevzala takmer 60-tka talentovaných detí a mladých ľudí, nechýbali kolektívy a myslelo sa aj na pedagógov, ktorí stoja za úspechmi. Udelených tak bolo deväť ocenení talent roka, 12 ocenení najúspešnejší reprezentant mesta, 33 ďakovných listov najúspešnejším reprezentantom a štyri ďakovné listy pedagógom.Kultúra spája, nerozdeľuje

„Možno sa čakalo, že korona a teraz vojna zabrzdí kultúru, ale opak je pravdou. A má to tak byť, pretože kultúra má post zmierovania a práve Stará Ľubovňa je mestom, kde jednotlivé etniká medzi sebou nebojovali, ale naopak, spolupracovali, rozvíjali kultúru a vzdelanosť, a to nám mnohí závidia,“ povedal Dalibor Mikulík, predseda Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni, ktorá na základe podaných návrhov a dosiahnutých výsledkov odporúčala primátorovi mesta udeliť jednotlivé ocenenia. Ako dopovedal, zabúdať tu okrem pedagógov, ktorí vedú, objavujú a rozvíjajú mnohé talenty, netreba aj na rodičov, ktorí ich podporujú, investujú čas i financie na rôzne krúžkové aktivity a angažovanie sa v súťažiach.

„Aj keď rok 2021 nebol pre kultúru práve veľmi žičlivým rokom, o to sme radšej, že žiaci a umelci neprestali tvoriť, naopak na rôznych súťažiach, ktoré sa konali zväčša online formou, dosiahli veľmi pekné a aj pozoruhodné výsledky,“ pripomenul primátor mesta Ľuboš Tomko i to, že umenie, kultúra a tvorba všeobecne nás musia hlavne poľudšťovať.
Obrovské množstvo úspechov

Na pódiu sa tak striedali deti, mladí ľudia i dospelí a výpočty ich úspechov boli naozaj siahodlhé a aj mimoriadne významné. Mnohí preslávili mesto nielen v rámci regiónu, republiky, ale i na medzinárodnej úrovni. „Asi najviac si vážim ocenenie z Londýna, kde som na celosvetovej súťaži získal 1. miesto,“ povedal nám jeden z talentov roka 2021 Peter Sokol, ktorý napriek svojmu mladému veku dosahuje v hre na akordeón fenomenálne výsledky, len vlani mu pribudlo v zbierke 14 ocenení z významných súťaží v sólovej hre. Prezradil nám aj svoj veľký sen – stať sa slávnym akordeonistom. Za svojím snom kráčajú mnohí ocenení, jednou z nich je aj Katarína Chmeliarová. „Veľmi si to vážim, je pre mňa poctou, že niekto iný vidí, čo robím a páči sa mu to,“ dodala nadaná speváčka, ktorá o populárnom speve hovorí ako o tom najlepšom, čo vždy mala v sebe a čo rozvíja vďaka učiteľke v tunajšej ZUŠ-ke. Talentovaná Soňa Čandíková, ktorá sa venuje umeleckému prednesu a vlastnej literárnej tvorbe a na svojom konte má už 13 prestížnych ocenení, nám tiež prezradila, že písanie ju nesmierne baví a raz by sa chcela venovať herectvu alebo architektúre.
Pri výpočte ocenení talentovaných žiakov a študentov bolo vidieť, že si idú vytrvalo za svojimi snami a iste ich to stojí veľa úsilia. Okrem hudobných a literárnych talentov sa nezabudlo ani na oblasť vzdelávania, fotografie či tvorby kníh a folklórneho účinkovania. Podrobnejšie o jednotlivých úspechoch ocenených si môžete prečítať na webovej stránke mesta www.staralubovna.sk.Veronika Rabada zložila poklonu Starej Ľubovni

Slávnostné podujatie okorenili svojím vystúpením viacerí ocenení, bodkou na záver bol hudobný vklad známej speváčky Veroniky Rabada, ktorá spolu s primátorom a predsedom kultúrnej komisie aj odovzdávala ceny.


„Ak mám tento večer zhodnotiť známkou, tak dávam najvyšších desať," netajila nadšenie. „Väčšinou, keď vystupujem, tak čakám v šatni na svoje vystúpenie, teraz som bola súčasťou oceňovania a mohla som vnímať to obrovské množstvo talentov, ktoré tu máte. Je to neuveriteľné, koľko ocenení dokážu získať, a to na súťažiach, ktoré ani neviem, že existujú. Dúfam, že ich ešte stretnem niekde na pódiu alebo možno v škole,“ pridala pochvalu zároveň pedagogička na konzervatóriách.ZOZNAM OCENENÝCH

TALENT ROKA 2021

Mária Balážová, Kristína Lešková, Filip Jozefík, Michal Semančík, Peter Sokol, Soňa Čandíková, Ema Jeleňová, Lenka Starinská, Tina Strenková,

NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT/TKA MESTA ZA ROK 2021V OBLASTI KULTÚRY A VZDELÁVANIA

Sára Sokolová, Katarína Chmeliarová, Barbora Čurejová, Mária Barnovská, Ema Fröhlichová, Marek Jaroš, Barbora Langová, Adam Kollár, Milan Malast, Júlia Dzedzinová,

OCENENÉ KOLEKTÍVY NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT V OBLASTI KULTÚRY A VZDELÁVANIA

kolektív autorov monografie Stará Ľubovňa pod vedením Dalibora Mikulíka, Folklórny súbor VRCHOVINA,

ĎAKOVNÉ LISTY ZA REPREZENTÁCIU MESTA

Michaela Lichvárová, Martina Vilinová, Alica Jozefíková, Patrik Žemba, Nela Lichvárová, Natália Točeková, Anežka Ščurková, Nela Chovancová, Klaudia Šprochová, Lenka Melcherová, Sofia Mária Danielovičová, Nela Holíková, Matúš Dubjel, Natália Matoľáková, Eliška Jeleňová, Izabela Bibzová, Sára Hudáková, Maxim Jozef Pisarčík, Jarko Pavlovský, Tamara Prevužňáková, Eva Čandíková, Barbora Porčogošová, Adela Porčogošová, Katarína Melcherová, Jakub Olejník, Barbora Plutová, Klaudia Rybovičová, Alexandra Chamillová, Gerard Strič, Jozue Živčák, Alexandra Jančišinová, Veronika Nemergutová, Kolektív žiakov ZŠ Za vodou,

ĎAKOVNÉ LISTY UČITEĽOM

Mária Budzáková, Nina Kollárová, Jana Pierová, Monika Poľanská.

foto: Michal Petrilák

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č 12 (30. marec 2022)


Comments


bottom of page