• Mgr. Miriama Sekelská

VIDEO Zaviedli nový druh nemocenskej dávky, platí od 1. apríla

Updated: Apr 6

Sociálna poisťovňa zavádza od 1. apríla nový druh nemocenskej dávky tzv. dlhodobé ošetrovné. Zmena bude aj pri „bežnom“ krátkodobom ošetrovnom (OČR), ktoré sa predĺži o niekoľko dní.


Z DESAŤ NA ŠTRNÁSŤ DNÍ

Doteraz bolo možné čerpať ošetrovné zo Sociálnej poisťovne najviac 10 za sebou idúcich kalendárnych dní. Obdobie sa od apríla pri krátkodobej OČR predlží na maximálne 14 kalendárnych dní od vzniku potreby ošetrovania alebo starostlivosti. Táto dávka sa vypláca po tom, ako ošetrujúci lekár určí, že je potrebná osobná a celodenná starostlivosť o člena rodiny.

Do konca marca sa môže ošetrovné poberať na manžela/manželku, deti, rodičov, svokrovcov. V novom mesiaci sa okruh blízkych osôb rozšíri aj na starých rodičov, vnukov alebo aj na súrodencov.


DLHODOBÉ OŠETROVNÉ

Nový druh nemocenskej dávky môže pokryť až 90 dní. „Priznávať a vyplácať sa bude môcť nemocensky poisteným osobám, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky,“ informovala Anna Murínová, riaditeľka pobočky SP v Starej Ľubovni.


Ak teda boli vaši blízki príbuzní hospitalizovaní aspoň päť dní a po prepustení zo zariadenia ústavnej starostlivosti potrebujú najmenej 30-dňovú starostlivosť v domácom prostredí, môžete požiadať o dlhodobé ošetrovné. To platí aj v prípade paliatívnej starostlivosti.


V priebehu potreby domácej starostlivosti môže dôjsť aj k výmene viacerých príbuzných. „Ďalší poistenec môže prevziať ošetrovanie osoby najskôr po uplynutí 30-tich dní od predchádzajúceho prevzatia chorej osoby. Dávka sa v prípade prestriedania viacerých poistencov vyplatí v úhrne najviac 90 dní,“ vysvetlila A. Murínová.


Potrebu osobnej starostlivosti stanoví príslušný lekár. „Za blízkeho príbuzného sa na účely dlhodobého ošetrovného považujú príbuzní v priamom rade, napr. rodič a dieťa, starý rodič a vnúča, prastarý rodič a pravnúča, súrodenci, manželia a rodičia manželov,“ spresnila A. Murínová.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12 (30. marec 2021)

Prihláste sa na odber našich

e-mailových správ

  • White Facebook Icon

Ochrana osobných údajov | © 2020 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | S podporou bajan.sk