web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
web_lms_500x200_bec_ceny.jpg
  • Peter Rindoš

ROZHOVOR: Primátor mesta Ľuboš Tomko o roku 2021, ďalších víziách i jeho opätovnej kandidatúre

Predchádzajúci rok v Starej Ľubovni zasiahol z hľadiska investícií viaceré oblasti. Niektoré zámery sa síce nepodarilo uskutočniť, samosprávu tak naďalej čakajú v roku 2022 nové výzvy. Bilanciu, najbližšie plány, ale i otázku prípadnej opätovnej kandidatúry na primátora nám v rozhovore ozrejmil Ľuboš Tomko.


Ako hodnotíte uplynulý rok 2021, čo sa v ňom mestu podarilo rozbehnúť, prípadne dokončiť?

- Rok 2021 bol z pohľadu Mesta veľmi činorodý a možno ho hodnotiť ako rok úspešný. Medzi najvýznamnejšie investičné akcie, ktoré sa podarilo dokončiť je vybudovanie miestnej komunikácie na Vansovej ulici, rekonštrukciu malej športovej haly, cyklotrasu Stará Ľubovňa – Chmeľnica a Za vodou, päť nových stojísk na komunálny odpad, plynofikáciu meštiackeho domu č. 21 a ďalšie menšie investičné akcie.

Školstvo bolo v uplynulom roku jednou z priorít, preto som rád, že ZŠ Za vodou a MŠ Vsetínska majú nové zdroje tepla na báze tepelných čerpadiel. Podarilo sa odstrániť havarijný stav časti elektroinštalácie v ZŠ Levočskej, zrevitalizoval sa park pred ZUŠ Jána Melkoviča.

Život v meste nie je len o investičných akciách mesta, preto za veľmi dôležité nielen pre mesto, ale aj pre celý región považujem otvorenie nového urgentného príjmu Ľubovnianskej nemocnice a novej výrobnej haly spoločnosti Leitech.


Ktoré zámery mestu nevyšli podľa očakávaní?

- Samozrejme, nie všetky plány sa podarilo zrealizovať. Obchodný dom Družba a prepojenie ciest I/77 - cesta Továrenská musia počkať na dokončenie, respektíve na začatie v roku 2022.


Čakajú nás ďalšie výzvy, ktoré z nich budú pre mesto najvýznamnejšie?

- Tento rok je nepochybne najvýznamnejšia investičná akcia rekonštrukcia plavárne. Je to finančne najvyššia investícia v novodobej histórii mesta. Za veľmi dôležité považujem tiež výstavbu Zariadenia pre seniorov, dokončenie projektu revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ a dokončenie projektu zvýšenie technickej úrovne vzdelávania na všetkých základných školách, začatie projektu vodozádržných opatrení ZŠ Za vodou.

Tiež chceme začať s budovaním nových chodníkov na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a s rekonštrukciou chodníkov na Zámockej, Hviezdoslavovej, Garbiarskej a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Ul. SNP, Továrenskej ul., v Podsadku a na Hviezdoslavovej ul. Chceme pokračovať v budovaní stojísk na komunálny odpad. V rámci dotácie cez ministerstvo práce má vyrásť vnútroblokový priestor pri Domove seniorov, kde pribudne nové ihrisko pod názvom Rodinka. Zameriavame sa aj na prípravu nových projektových dokumentácií, ako napríklad rekonštrukcia MŠ Taranská - elokované pracovisko Za vodou, revitalizácia nového vnútroblokového priestoru, cyklotrasa Stará Ľubovňa - Jarabina a ďalšie.


V tomto roku nás čakajú komunálne voľby. Môžeme očakávať vašu kandidatúru?

- Opätovnú kandidatúru by som nateraz nevylúčil, svoje rozhodnutie oznámim v dostatočnom časovom predstihu.


Ako ovplyvnila pandémia život v meste z pohľadu samosprávy?

- V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí dennodenne bojovali a bojujú s pandémiou a nie vždy majú dostatočnú podporu a pochopenie. Aj v našom meste sme v uplynulom roku pocítili úbytok príjmov, nebolo to však dramatické zníženie. Snažili sme sa pomôcť prevádzkam v mestských priestoroch, a to tak, že počas zatvorenia sme im odpustili nájomné.

Mesto Stará Ľubovňa malo žiť v tomto roku kultúrou a v septembri sme mali pripravený otvárací galaprogram Mesta kultúry 2021, ten sa však z dôvodu pandemických opatrení nemohol uskutočniť a následne všetky aktivity prebiehali online formou.

Rok 2022 bude náročný pre všetkých z nás. Ak chceme výzvy a problémy tohto roka zvládnuť, musíme byť jednotní a stavať na dobrých medziľudských vzťahoch a vzájomnom rešpekte v rodinách, v školách, na pracoviskách, v celej našej spoločnosti.

Všetkým vám želám pevné zdravie, šťastie a pokoj.


Foto: archív MsÚ

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 1 (12. január 2022)