Mesto Stará Ľubovňa informuje

Informácie k testovaniu na covid-19 - 3. kolo

3. kolo testovania na ochorenie COVID-19, ktoré bude dobrovoľné, sa v meste Stará Ľubovňa uskutoční v dňoch:

21. novembra (sobota) a 22. novembra 2020 (nedeľa) v čase od 8.00 h do 20.00 h nasledovne:

od 8.00 h do 11.45 h (posledný vstup na testovanie),

od 12.30 h do 16.45 h (posledný vstup na testovanie),

a od 17.30 h do 19.45 h (posledný vstup na testovanie).

POZOR ZMENA:

Testovanie bude prebiehať v 12 odberových miestach. Zrušené je odberové miesto č. 9 „PLAVÁREŇ“, ktoré bolo odporúčaným miestom testovania pre obyvateľov z ulíc: Lipová, Mierová č. 46-48, 50-54, 56-66, 68-72, 74-86 (párne čísla).

Obyvateľom z týchto ulíc odporúčame využiť odberové miesta č. 10 – „MŠ KOMENSKÉHO 8“, resp. č. 13 – „MŠ TATRANSKÁ“.

Ostatné odberové miesta ostávajú nezmenené.

Odporúčame riadiť sa podľa priloženého harmonogramu.

Činnosť MsÚ od 18. novembra - DOPLNENIE

Mestský úrad v Starej Ľubovni bude pre vybavenie nevyhnutných dokumentov otvorený od 18. – 20. novembra v čase od 8.00 h do 11.30 h na pracoviskách: podateľňa, ohlasovňa pobytu, matričný úrad, osvedčovanie listín a podpisov, pokladňa.

Vstup je možný len s ochranným rúškom. Pri vstupe do budovy vám bude odmeraná telesná teplota. Zároveň vás žiadame o použitie dezinfekcie rúk.

Občanom odporúčame aj naďalej telefonickú komunikáciu – 052/43 15 111, e-mailovú komunikáciu na podatelna@staralubovna.sk, resp. písomnú – vhodením podaní do schránky umiestnenej na fasáde MsÚ.

Platby je možné realizovať elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.

Oznam k osvedčeniu podpisov - Potvrdenie o žití do ČR

V prípade, že z objektívnych dôvodov – v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nedá podpis dôchodcu na potvrdení o žití úradne osvedčiť (príslušné úrady sú zatvorené) alebo nefungujú poštovné služby, tak v tejto situácii sa dá akceptovať zaslanie POTVRDENIA O ŽITÍ podľa pravidiel v období pandémie, t.j. dôchodca potvrdenie o žití vyplní, podpíše svojím vlastnoručným podpisom a zašle ho poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha, alebo  e-mailom na elektronickú adresu podateľne ČSSZ posta@cssz.cz. Tieto objektívne dôvody musí dôchodca v potvrdení o žití doslovne uviesť!!! INAK NEMUSÍ BYŤ Potvrdenie o žití považované za platné!!!

 

Ako dôvod neosvedčeného podpisu na potvrdení o žití zadajte:  

Z dôvodu pandémie COVID – 19 a na základe uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR je činnosť MsÚ v Starej Ľubovni obmedzená - bezstránková do odvolania.

Informácie k testovaniu na covid-19, 2. kolo

2. kolo testovania na COVID-19 sa v meste Stará Ľubovňa uskutoční v dňoch:

7. novembra (sobota) a 8. novembra (nedeľa) 2020 v čase od 8.00 h do 20.00 h nasledovne:

od 8.00 h do 11.45 h (posledný vstup na testovanie),

od 12.30 h do 16.45 h (posledný vstup na testovanie),

a od 17.30 h do 19.45 h (posledný vstup na testovanie).

Pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je znova pripravených 13 odberných miest podľa harmonogramu z predošlého víkendu. K testovaniu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu kartou poistenca.

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční počas víkendu od 31. októbra (sobota) do 1. novembra 2020 (nedeľa) v čase od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do  22.00 h. Pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je pripravených 13 odberných miest. Každé bude určené prednostne pre obyvateľov konkrétnych ulíc. Občania, ktorí v meste Stará Ľubovňa nemajú trvalý pobyt, sa môžu zúčastniť testovania na ktoromkoľvek odbernom mieste.

K testovaniu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu kartou poistenca. 

Viac info o CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

Obmedzené fungovanie mestského úradu

Na základe uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území republiky bude od 27. októbra do odvolania činnosť Mestského úradu v Starej Ľubovni MsÚ (vrátane pracovísk na Nám. sv. Mikuláša č. 2, v Dome kultúry a komunitných centier) obmedzená – bezstránková. Samospráva občanom odporúča telefonickú komunikáciu – 052/43 15 111,e-mailovú komunikáciu na podatelna@staralubovna.sk, resp. písomnú – vhodením podaní do schránky umiestnenej na fasáde MsÚ.

Platby je možné realizovať elektronicky.

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.

Prihláste sa na odber našich

e-mailových správ

  • White Facebook Icon

Ochrana osobných údajov | © 2020 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | S podporou bajan.sk