Mesto Stará Ľubovňa informuje

195456988_10222629738404860_770395691292
194999125_10222629738364859_106479394606
tv_banner.jpg

Grantová schéma 2021 "Záleží nám na Starej Ľubovni!"

Máte nápad, ako skrášliť svoje mesto a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?  Mesto Stará Ľubovňa už po siedmy raz vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste Stará Ľubovňa, v rámci ktorej sa môžu Staroľubovňania uchádzať o podporu vo výške 500 €.

Viac na: www.staralubovna.sk

 

Zasadnú mestskí poslanci 

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú na rokovaní vo štvrtok 22. apríla o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 sa rokovanie uskutoční s dodržaním aktuálnych protiepidemických opatrení bez prítomnosti verejnosti. Živý prenos z rokovania bude zabezpečený prostredníctvom facebookovej stránky Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta.

Viac na wwww. staralubovna.sk

 

Sčítanie obyvateľov 2021

Mesto Stará Ľubovňa vyzýva občanov mesta, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a sčítali sa buď pomocou mobilnej aplikácie alebo navštívili webovú stránku www.scitanie.sk, do ktorej sa prihlásite zadaním rodného čísla.

Sčítanie nezaberie viac ako 10 minút času. Táto forma sčítania je z epidemiologického pohľadu ideálna a nepredstavuje riziko.

Termín elektronického sčítania je do 31.3.2021. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu!  

K dnešnému dňu je v meste Stará Ľubovňa sčítaných 68 %, čo je 11 125 obyvateľov z celkového počtu 16 070 obyvateľov.

Pomôžte aj svojim známym a blízkym, ktorí nemajú možnosť sa sčítať elektronicky, stačí ak Vám poskytnú rodné číslo a informácie, ktoré sa v sčítacom formulári nachádzajú.

Do sčítacieho formulára zadávajte údaje, ktoré boli rozhodujúce do 31.12.2020, to znamená, že ak sa Vám narodilo dieťatko 31.12.2020 sčítate aj jeho, avšak ak sa narodilo v roku 2021, tak ho sčítavať nebudete. Sčítať môžete aj rodinných príslušníkov, ktorí majú akýkoľvek pobyt (trvalý, prechodný) v meste Stará Ľubovňa, avšak dlhodobo sa v meste nezdržiavajú.

V prípade nesplnenia si svojej povinnosti sčítať sa, mesto uloží pokutu od 25,00 - 250,00 Eur.

Asistované sčítanie od 01.04.2021 (presný termín sa určí podľa epidemiologickej situácie) bude k dispozícii prioritne pre obyvateľov digitálne vylúčených, to znamená, že bez internetu, pre seniorov, pre osamelých seniorov).

 

TESTOVANIE - COVID AUTOMAT - AKTUALIZOVANÉ

- od pondelka 15.3. bude okres Stará Ľubovňa v III. stupni varovania

- do práce potrebujete test nie straší ako 7 dní

- zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia žiakov MŠ a ZŠ, žiaci II. stupňa potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

V piatok 12.3. OM RÚVZ 7:30-10:30 nebude v prevádzke z technických príčin.

 

​OM v Starej Ľubovni - Testovanie na COVID 19 v dňoch 13. - 14.3.2021  

Stále odberové testovacie miesta – NA OBJEDNANIE:

OM Ľubovnianska nemocnica 1, Obrancov mieru 3 - v prevádzke 7 dní v týždni:

Po-Pia: 10:00 h - 18:00 h - posledný odber o 17:30 h

So-Ne: 7:00 h - 15:00 h - posledný odber o 14.30 h

Testovanie je bezplatné. Potrebné je objednať sa elektronicky vopred na linku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php 

OM na futbalovom štadióne, Továrenská ul. - v prevádzke 6 dní v týždni:

Po -So: 10:00 h  - 18:00 h - posledný odber o 17:30 h

Testovanie je bezplatné. Potrebné je objednať sa elektronicky vopred na linku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php 

  

Stále odberové testovacie miesta – BEZ OBJEDNANIA:

OM DAPTI BOX, Mýtna 4 (vedľa budovy OR Hasičského a záchranného zboru, Stará Ľubovňa) - v prevádzke 6 dní v týždni:

Pon-So: 8:00 h - 16:00 h - MOŽNÁ PREDREGISTRÁCIA na https://dapti.sk/mom/

OM pri pošte, Nám. gen. Štefánika - v prevádzke 6 dní v týždni:

Pon -Pia: 8:00 h  - 16:30 h (12:00 h - 12:30 h obedňajšia prestávka)

OM RÚVZ, Obrancov mieru 1 – garáž z ľavej strany budovy RÚVZ - v prevádzke 3 dni v týždni: Utorok: 7:30 h – 11:30 h, Štvrtok: 7:30 h – 10:30 h, Piatok: 7:30 h – 10.30 h

Dočasné odberové testovacie miesta – BEZ OBJEDNANIA:

OM Ľubovnianska nemocnica 2, Obrancov mieru 3:

13.3.2021 (sobota) a 7.3.2021 (nedeľa): 7:00 h  - 19:00 h (12:00 h - 13:00 h obedňajšia prestávka)

OM Športová hala - veľká, ul. Tehelná:

13.3.2021 (sobota) a 7.3.2021 (nedeľa): 7:00 h  - 19:00 h (12:00 h - 13:00 h obedňajšia prestávka)

OM Komunitné centrum, Podsadek:

13.3.2021 (sobota): 7:00 h  - 19:00 h (12:00 h - 13:00 h obedňajšia prestávka)

OM Ľubovnianska nemocnica, Obrancov mieru 3

14.3.2021 (sobota): 15:00 - 19:00 h

 

 

Informácie COVID-19

 • od pondelka 8.3. bude okres Stará Ľubovňa v III. stupni varovania

 • do práce potrebujete test nie straší ako 7 dní

 • zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia žiakov MŠ a ZŠ, žiaci II. stupňa potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

Oznam o činnosti MsÚ od 3. februára

Činnosť Mestského úradu v Starej Ľubovni bude od 3. februára do odvolania pre vybavovanie neodkladných záležitostí obnovená podľa nasledovných úradných hodín

Po., Ut., Št.  8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00, St.  8.00 - 11.30; 12.30 - 16.30, Pi. 8.00 - 11.30; 12.30 - 13.30, obedňajšia prestávka 1.30 - 12.30 na pracoviskách: podateľňa, matričný úrad, osvedčovanie listín a podpisov a pokladňa.

Od 8. februára je potrebné sa pri vstupe na úrad preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. 
V záujme ochrany zdravia aj naďalej odporúčame využiť  telefonickú komunikáciu –052/4315111, e-mailovú komunikáciu na podatelna@staralubovna.sk, resp. písomnú – vhodením podaní do schránky umiestnenej na fasáde MsÚ. Platby je možné realizovať aj elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.
Poplatky SOÚ pre ÚR a SP za stavebné povolenia, žiadosti o kolaudačné rozhodnutia a pod. je možné realizovať taktiež elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.,  číslo účtu – IBAN: SK94 0200 0000 0026 9461 9455.

POTVRDENIE O ŽITÍ DO ČR
V prípade, že z objektívnych dôvodov – v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nedá podpis dôchodcu na potvrdení o žití úradne osvedčiť (príslušné úrady sú zatvorené) alebo nefungujú poštovné služby, tak v tejto situácií sa dá akceptovať zaslanie POTVRDENIA O ŽITÍ podľa pravidiel v období pandémie, t.j. dôchodca potvrdenie o žití vyplní, podpíše svojím vlastnoručným podpisom a zašle ho poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha, alebo  e-mailom na elektronickú adresu podateľne ČSSZ posta@cssz.cz. Tieto objektívne dôvody musí dôchodca v potvrdení o žití doslovne uviesť !!!!! INAK NEMUSÍ BYŤ Potvrdenie o žití považované za platné!!!!

Ako dôvod neosvedčeného podpisu na potvrdení o žití zadajte:  Z dôvodu pandémie COVID – 19 a na základe uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR je činnosť MsÚ v Starej Ľubovni obmedzená - bezstránková do odvolania.

Informácie a opatrenia v meste Stará Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa oznamuje, že od dnes, 27.1.2021 je spustená možnosť registrácie na očkovanie ľudí nad 75 rokov na stránke:

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

Oznam o činnosti MsÚ od 4.1.2021

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR je Mestský úrad v Starej Ľubovni od 4. januára do 2. februára zatvorený. Matričný úrad bude vydávať rodné a úmrtné listy po telefonickom kontakte na t. č. 052/4315260, 052/4315262 (vstup z bočného vchodu úradu). Všeobecné informácie budú podávané pracovníčkami podateľne na t.č. 052/4315111. Písomné podania vhadzujte do schránky pri hlavnom vchode úradu. Platby je možné realizovať elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a. s., číslo účtu – IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602. Poplatky SOÚ pre ÚR a SP za stavebné povolenia, žiadosti o kolaudačné rozhodnutia a pod. je možné realizovať elektronicky Bankové spojenie: VÚB banka, a. s., číslo účtu – IBAN: SK94 0200 0000 0026 9461 9455

PLOŠNE TESTOVANIE - 25. a 26. januára

Bez objednania sa testuje na 2 odberových miestach.

Obedňajšia prestávka od 12.00 h do 13.00 h. Posledný odber pred obedom je o 11.45 h.

Posledný odber pred ukončením testovania: OM Ľubovnianska nemocnica 2 o 18.30 h, Futbalový štadión o 19.30 h.

Všetky objednané termíny na testovanie budú vykonané na OM Ľubovnianska nemocnica 1

Od dnes je k dispozícii nové mobilné odberové zariadenie. Miesto odberu: Mýtna ul. č. 4. (vedľa budovy Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Stará Ľubovňa). Viac info na: https://dapti.sk/mom/

 

PLOŠNÉ TESTOVANIE - AKTUALIZOVANÉ

 • Na základe Uznesenia Vlády SR (v prílohe) prebieha od 18.1. do 26.1.2021 plošné testovanie obyvateľstva.

 • Obyvateľom odporúčame využívať existujúce mobilné odberové miesta (MOM) pri Ľubovnianskej nemocnici a na futbalovom štadióne (predchádzajúce dni bol nižší záujem o antigénové testovanie).

 • Od štvrtka 21.1.2021 bude pri Ľubovnianskej nemocnici otvorené nové MOM na antigénové testovanie (biela unimobunka - triediace stredisko), ktoré bude otvorené od 7:00 h do 19:00 h. Testovanie bude prebiehať bez objednávania.

 • Od stredy 20.1. bude predĺžený čas odberov na MOM na futbalovom štadióne od 8:00 h do 20:00 h. Testovanie bude prebiehať bez objednávania.

 • Od 21.1.2021 (štvrtok) do 26.1.2021 (utorok) bude prebiehať testovanie v odberových miestach a v časoch uvedených v tabuľke:

 

Dátum                                                    Odberové miesto                                       Čas

21.1.2021 - ŠTVRTOK                           OM Ľubovnianska nemocnica 2               7:00-19:00

                                                                OM Futbalový štadión                               8:00-20:00

                                                                OM Športová hala                                      7:00-19:00

22.1.2021 - PIATOK                              OM Ľubovnianska nemocnica 2                7:00-19:00

                                                                OM Futbalový štadión                               8:00-20:00

                                                                OM Športová hala                                      7:00-19:00

23.1.2021 - SOBOTA                              OM Ľubovnianska nemocnica 1               7:00-19:00

                                                                OM Futbalový štadión                                8:00-20:00

                                                                OM Športová hala                                      7:00-19:00

                                                                OM Ľubovnianska nemocnica 2               7:00-19:00

                                                                OM Komunitné centrum Podsadek          7:00-19:00

24.1.2021 - NEDEĽA                            OM Ľubovnianska nemocnica 1                 7:00-19:00

                                                                OM Futbalový štadión                                8:00-20:00

                                                                OM Športová hala                                       7:00-19:00

                                                                OM Ľubovnianska nemocnica 2                7:00-19:00

25.1.2021 - PONDELOK                        OM Futbalový štadión                                 8:00-20:00

                                                                OM Ľubovnianska nemocnica 2                7:00-19:00

26.1.2021 - UTOROK                            OM Futbalový štadión                                  8:00-20:00

                                                               OM Ľubovnianska nemocnica 2                  7:00-19:00

 

 • Testovanie bude prebiehať bez objednávania.

 • Obyvateľom odporúčame využiť odberové miesto najbližšie k ich bydlisku.

 • O aktuálnej situácii pred OM a o stave ich obsadenosti Vás budeme priebežne informovať.

 

 

Informácie a opatrenia v meste Stará Ľubovňa

Zmena vo vykonávaní Ag testov na COVID - 19 na odberovom mieste Ľubovnianska nemocnica, n.o.:

Od 18.1.2021 bude možné vykonať bezplatný antigénový test len po predchádzajúcom objednaní na linku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Odberové miesto je v prevádzke v pracovné dni od 10.00 – 13.00 a od 14.00 - 18.00 h, posledný odber pred obedom je 12.30 h a posledný odber večer je 17.30 h.

Objednávkový systém bude spustený v priebehu zajtrajška, t. j. 15.1.2021

 

 

Mestská plaváreň otvorená!

Slobyterm, spol. s r.o., Stará Ľubovňa oznamuje, že od 1. decembra je opäť KRYTÁ PLAVÁREŇ otvorená!

Podmienky prevádzky:

 • krytá plaváreň bude otvorená v čase od 8.00 do 19.30 h,

 • maximálny počet nesmie prekročiť 6 osôb/h,

 • vstupy budú jednohodinové od 8.00 do 18.00 h,

 • objednávky osobne alebo na tel. čísle 052/38 10 785,

 • upravené vstupné pre dospelých a deti nad 10 rokov vo výške 3,50 €/h, pre deti do 10 rokov a seniorov 1,80 € na hodinu.

Sčítanie obyvateľov 2021 od 15.2. do 31.3.2021

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie:

a)      každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt

b)      občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt

c)      neplnoleté osoby, teda deti, je povinný sčítať rodič, respektíve zákonný zástupca

d)     obyvatelia, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami môžu využiť službu asistovaného sčítania.

 • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov.

 • Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet, a to vyplnením sčítacieho formulára

 • Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Viac na: www.staralubovna.sk

Informácie k testovaniu na covid-19 - 3. kolo

3. kolo testovania na ochorenie COVID-19, ktoré bude dobrovoľné, sa v meste Stará Ľubovňa uskutoční v dňoch:

21. novembra (sobota) a 22. novembra 2020 (nedeľa) v čase od 8.00 h do 20.00 h nasledovne:

od 8.00 h do 11.45 h (posledný vstup na testovanie),

od 12.30 h do 16.45 h (posledný vstup na testovanie),

a od 17.30 h do 19.45 h (posledný vstup na testovanie).

POZOR ZMENA:

Testovanie bude prebiehať v 12 odberových miestach. Zrušené je odberové miesto č. 9 „PLAVÁREŇ“, ktoré bolo odporúčaným miestom testovania pre obyvateľov z ulíc: Lipová, Mierová č. 46-48, 50-54, 56-66, 68-72, 74-86 (párne čísla).

Obyvateľom z týchto ulíc odporúčame využiť odberové miesta č. 10 – „MŠ KOMENSKÉHO 8“, resp. č. 13 – „MŠ TATRANSKÁ“.

Ostatné odberové miesta ostávajú nezmenené.

Odporúčame riadiť sa podľa priloženého harmonogramu.

Činnosť MsÚ od 18. novembra - DOPLNENIE

Mestský úrad v Starej Ľubovni bude pre vybavenie nevyhnutných dokumentov otvorený od 18. – 20. novembra v čase od 8.00 h do 11.30 h na pracoviskách: podateľňa, ohlasovňa pobytu, matričný úrad, osvedčovanie listín a podpisov, pokladňa.

Vstup je možný len s ochranným rúškom. Pri vstupe do budovy vám bude odmeraná telesná teplota. Zároveň vás žiadame o použitie dezinfekcie rúk.

Občanom odporúčame aj naďalej telefonickú komunikáciu – 052/43 15 111, e-mailovú komunikáciu na podatelna@staralubovna.sk, resp. písomnú – vhodením podaní do schránky umiestnenej na fasáde MsÚ.

Platby je možné realizovať elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.

Oznam k osvedčeniu podpisov - Potvrdenie o žití do ČR

V prípade, že z objektívnych dôvodov – v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nedá podpis dôchodcu na potvrdení o žití úradne osvedčiť (príslušné úrady sú zatvorené) alebo nefungujú poštovné služby, tak v tejto situácii sa dá akceptovať zaslanie POTVRDENIA O ŽITÍ podľa pravidiel v období pandémie, t.j. dôchodca potvrdenie o žití vyplní, podpíše svojím vlastnoručným podpisom a zašle ho poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha, alebo  e-mailom na elektronickú adresu podateľne ČSSZ posta@cssz.cz. Tieto objektívne dôvody musí dôchodca v potvrdení o žití doslovne uviesť!!! INAK NEMUSÍ BYŤ Potvrdenie o žití považované za platné!!!

 

Ako dôvod neosvedčeného podpisu na potvrdení o žití zadajte:  

Z dôvodu pandémie COVID – 19 a na základe uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR je činnosť MsÚ v Starej Ľubovni obmedzená - bezstránková do odvolania.

Informácie k testovaniu na covid-19, 2. kolo

2. kolo testovania na COVID-19 sa v meste Stará Ľubovňa uskutoční v dňoch:

7. novembra (sobota) a 8. novembra (nedeľa) 2020 v čase od 8.00 h do 20.00 h nasledovne:

od 8.00 h do 11.45 h (posledný vstup na testovanie),

od 12.30 h do 16.45 h (posledný vstup na testovanie),

a od 17.30 h do 19.45 h (posledný vstup na testovanie).

Pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je znova pripravených 13 odberných miest podľa harmonogramu z predošlého víkendu. K testovaniu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu kartou poistenca.

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční počas víkendu od 31. októbra (sobota) do 1. novembra 2020 (nedeľa) v čase od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do  22.00 h. Pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa je pripravených 13 odberných miest. Každé bude určené prednostne pre obyvateľov konkrétnych ulíc. Občania, ktorí v meste Stará Ľubovňa nemajú trvalý pobyt, sa môžu zúčastniť testovania na ktoromkoľvek odbernom mieste.

K testovaniu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu kartou poistenca.

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.